קוזלובסקי יהודית

תפקיד:מזכירת מחלקת תכנון ומידע
טלפון:5776388
דואל:kozlovski@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת תכנון ומידע