קורלנסקי ראובן

תפקיד:מנהל אולמות - תרבות
טלפון:5776562
פקס:5776285
דואל:kor@bbm.org.il 
מחלקה:תרבות
וועדות בהם משתתף:חינוך