הרב משה שלום מלאכי

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:בני תורה - עץ
טלפון נייד:0548421640/1
דואל:mm.bneitora@gmail.com 
וועדות בהם משתתף:ביקורת; פס"ח-מל"ח; הנחות במיסים; מאבק בנגע הסמים; מכרזים; איכות הסביבה; קידום הילד; ועדת משנה לתכנון ובניה; כספים