לפידות חיה

תפקיד:מנהלת מדור פרישה וגמלאות
טלפון: 5775345
פקס:6143254
דואל:lapidot_h@Bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון