פולק מיכל

תפקיד:מנהלת מחלקה ורכזת בכירה
טלפון:03-6170348
פקס:6147588
דואל:mp@bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:לשכת מנכ"ל העירייה