מזרחי נעמי

תפקיד:מנהלת מחלקת גיוס ומיון
טלפון: 5776233
פקס:6147547
דואל:mizrachi@Bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון