משמור דורית

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח
טלפון:5776528
פקס:6147566
דואל:mashmur_d@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון