פריינד חיה

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח
טלפון:5776239
פקס:6147566
דואל:haya_fr@bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון