יגודיוב מיכל

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח
טלפון:5776293
פקס:6147553
דואל:michal_y@bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון