וינברגר רחל

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח
טלפון:5776569
פקס:6147552
דואל:rachel_v@bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון