שיינפלד מטי

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות עובדי חוץ ודת
טלפון:5776145
פקס:6147567
דואל:shainfeld_m@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון