הלר ציפורה

תפקיד:מנהלת מחלקת נוכחות
טלפון:5776232
פקס:6147567
דואל:zipora_h@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון