שיבר מאיר

תפקיד:סגן מנהל אגף משאבי אנוש
טלפון:5776376
פקס:6147547
דואל:mshiber@bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:אגף משאבי אנוש ומנגנון