אורלנצ'יק צפורה

תפקיד:מנהלת מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים
טלפון:5776301/3
פקס:5776274
דואל:zipi_or@bbm.org.il  
מחלקה:תנועה, תחבורה וזהירות בדרכים
וועדות בהם משתתף:נגישות