בליאצקי אלכס

תפקיד:מהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' תחזוקה
טלפון:5776332/3
פקס:5776404
דואל:alexb@bbm.org.il 
מחלקה:כבישים ומדרכות; אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור