זיידמן חנוך

תפקיד:מנהל אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות ציבור
טלפון:5776290
פקס:5776404
דואל:zaidman@bbm.org.il 
כתובת:קומה ג', אגף מערבי
מחלקה:אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור
וועדות בהם משתתף:רשות ניקוז הירקון