הרב בצלאל נתן, עו"ד

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס
טלפון נייד:0522640950
פקס:15335749383
דואל:cmktk2@walla.com 
וועדות בהם משתתף:ועדת משנה לתכנון ובניה; נכים - ועדת נכים; רישוי עסקים; כספים; הנהלה; מכרזים