גלינסקי רבקה

תפקיד:סגנית מנהלת מחלקת הרישוי
טלפון:57776388
דואל:user59@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה