מוזס רות

תפקיד:סגנית מהנדס העיר
טלפון:5776159
דואל:mozes_r@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת תכנון ומידע; אגף הנדסה
וועדות בהם משתתף:נגישות