הורביץ עטרה

תפקיד:מנהלת מח' תאום ובקרה ושרות לקוחות
טלפון:5776513
פקס:5776150
דואל:horoviz_a@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת תיאום ובקרה ושירות לקוחות