ברוריה

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים- ארנונה
טלפון:5776142
דואל:aedel_b@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים