ברוריה

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים -ארנונה
טלפון:5776142
פקס:6147571
דואל:asakim1@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים