הרב גדליהו בן שמעון

תפקיד:סגן ראש העיר מחזיק תיק הנחות
סיעה:התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס
טלפון נייד:0502578578
טלפון:​03-5776117
פקס:5784271
דואל:G0502578578@gmail.com 
מחלקה:סגני ראש העיר
וועדות בהם משתתף:הנהלה; כספים; קידום הילד; הנחות במיסים