רייזי

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים- ארנונה
טלפון:5776225
דואל:rozenr@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים