ביילי

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים
טלפון:035776224
פקס:6147572
דואל:asakim2@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים