ביילי

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים- ארנונה
טלפון:5776224
דואל:helfgot_b@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים