מירי

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים - ארנונה
טלפון:03-5776223
פקס:6147574
דואל:asakim4@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים