מירי

תפקיד:מחלקת גביה מעסקים- ארנונה
טלפון:5776223
דואל:yoskovitz_m@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים