וייס משה

תפקיד:מנהל מחלקת גביה ממגורים- ארנונה
טלפון:5776207
פקס:5776211
דואל:user41@bbm.org.il 
כתובת:קומת כניסה, חדר 20