בן יהודה שרה

תפקיד:רכזת היחידה להכשרה מקצועית
טלפון:5776135/7
דואל:sara_by@bbm.org.il 
כתובת:קומת כניסה בעירייה
מחלקה:הכשרה מקצועית - אגף שירותים חברתיים