אסתר

טלפון:6186090
כתובת:רחוב אחיה השילוני 2
מחלקה:מידע לניצולי שואה - אגף שירותים חברתיים