אייזן רותי

תפקיד:רכזת היחידה להתנדבות
טלפון:5776369
דואל:ayzen_r@bbm.org.il 
מחלקה:התנדבות - אגף שירותים חברתיים