גלבוע יפעת

תפקיד:מנהלת מרכז הורים - ילדים בגיל הרך
טלפון:037707391
פקס:037707308
דואל:yifatg@bbm.org.il 
כתובת:רחוב הירדן 31, קומה 2
מחלקה:מרכז הורים ילדים - גיל הרך - אגף שירותים חברתיים