זוסמן תמר

פקס:7707398
דואל:tamarz@Bbm.org.il 
כתובת:רח' הירדן 31, קומה 1