לוי סיגל

תפקיד:מנהלת מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות
טלפון:5776529 ,5776400
דואל:sigal_levy@bbm.org.il 
כתובת:רחוב דוד המלך 11
מחלקה:מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות - אגף שירותים חברתיים