קניג צביה

תפקיד:מנהלת לשכת צפון
טלפון:5776461
פקס:5776120
דואל:kenig_z@bbm.org.il 
כתובת:קומת כניסה, חדר 65