לוי ניצה

תפקיד:אחראית פרוייקטים ומיצוי מידע
טלפון:6157606
מחלקה:מחלקת שיטור עירוני