רס"ר יוסי הגר

תפקיד:אחראי על מתנדבים המאורגנים בבסיסי הפעלה הפזורים באזורי העיר השונים ופועלים, בעיקר, בלילות ובסיורים ביום.
טלפון:5780216
פקס:6160438
מחלקה:משמר אזרחי