נבנצאל דוד

תפקיד:מנהל מחסני חירום
טלפון:6180979
כתובת:רח‘ נורוק
מחלקה:מחסני חירום