תרועה רפאל

תפקיד:קב"ט מוסדות חינוך אחר הצהריים
טלפון:6157620/1/2/3/4
דואל:trua@bbm.org.il 
מחלקה:אבטחת מוסדות חינוך