כהן אלון

תפקיד:קב"ט רמת אלחנן
טלפון:6157620/1/2/3/4
דואל:alon@bbm.org.il 
מחלקה:אבטחת מוסדות חינוך