ברוכי אמיר

תפקיד:קב"ט מרכז העיר
טלפון:6157620/1/2/3/4
דואל:amirb@bbm.org.il 
מחלקה:אבטחת מוסדות חינוך