קורין עופר

תפקיד:קב"ט מערב העיר
טלפון:0533101241
דואל:korin@bbm.org.il 
מחלקה:אבטחת מוסדות חינוך