יונה יצחק

תפקיד:מנהל מחלקת הביטחון וקב"טי מוסדות חינוך
פקס:6157630
דואל:yonay@bbm.org.il 
מחלקה:אבטחת מוסדות חינוך