הרב פרץ אברמוביץ

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0527145333
פקס:025631298
דואל:peretz_a@Bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:כספים; מכרזים; רישוי עסקים; הנהלה; הנחות במיסים