רוזן יעקב

תפקיד:מנהל אגף תרבות
טלפון:6170342
פקס:6147565
דואל:sl@Bbm.org.il 
מחלקה:תרבות