בלושטיין אברהם

תפקיד:מנהל מחלקת רישוי עסקים
פקס:5776160
דואל:blushtain_a@bbm.org.il 
כתובת:רחוב דוד המלך 6
מחלקה:רישוי עסקים