וולמן חיים

תפקיד:מנהל רכזי נוער
טלפון:5796571
דואל:volman_h@Bbm.org.il 
כתובת:רח' רבינוב 7
מחלקה:נוער