סגל מנדי

תפקיד:מנהלת מחלקת מקוואות
טלפון:0504132825
דואל:mendi@bbm.org.il 
מחלקה:מקוואות