הרב שלמה שטרן

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0525809003
פקס:5740596
דואל:Orchot12@gmail.com 
וועדות בהם משתתף:הנהלה