עו"ד יהודה ליבוביץ

תפקיד:מנהל המחלקה המשפטית
טלפון:5776588
דואל:leboj@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקה משפטית
וועדות בהם משתתף:איתורים והקצאות מייעצת; רכש ובלאי