הרב ישראל הפטקה

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0533167060
פקס:6186175
דואל:v6186175@gmail.com 
וועדות בהם משתתף:מכרזים; הנהלה; רישוי עסקים