מנקדי ישי

תפקיד:קצין רכב
טלפון:5776670
דואל:ishai@Bbm.org.il